BRNABIĆ: Radimo na tome da nađemo migrantima radna mesta

BRNABIĆ: Radimo na tome da nađemo migrantima radna mesta

Neophodno je da se poboljša integracija migranata u tržišta rada, navodi se u saopštenju kabineta premijerke, ona dodaje i da je u ovoj školskoj godini 645 đaka migranata krenulo u škole u Srbiji.

Brnabić je prvi predstavnik Srbije koji je predsedavao radnom grupom u okviru Svetskog ekonomskog foruma.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić predstavila je, na završnoj sesiji u okviru Svetskog ekonomskog foruma u Milanu, rezultate radne grupe koja je analizirala pitanja migracije i granica poručujući da Evropa treba da percipira migracije kao priliku. Brnabić je prvi predstavnik Srbije koji je predsedavao radnom grupom u okviru Svetskog ekonomskog foruma.

Članovi radne grupe predstavnici su međunarodnih institucija, ekspertskih organizacija, akademskih institucija, parlamenata i ministarstava iz velikog broja evropskih zemalja.

– Evropi treba da percipira migracije kao priliku, jer može imati veliku korist od nje ukoliko je uspešno pretvori u motor za ekonomski rast – izjavila je Ana Brnabić.

U tom cilju, neophodno je da se poboljša integracija migranata u evropska društva i tržišta rada, navodi se u saopštenju kabineta premijerke.

Veliki problem migracije je činjenica da je udeo visokoobrazovanih migranata u Evropi niži nego u Severnoj Americi.

Nizak nivo obrazovanja migranata u Evropi znatno otežava zapošljavanje i njihovu integraciju i zato je potrebno ulaganje u edukativne programe i stručnu obuku za migrante, jedan je od zaključaka grupe.

U okviru diskusije, razmatrane su i mogućnosti primene novih tehnologija i digitalizacije za rešavanje problema efikasne kontrole granica i kontrole tokova migranata.

– Razgovarali smo i o mogućnostima formulisanja zajedničke evropske politike migracija i potrebi poštovanja i primene te politike – naglasila je Brnabić.

Ta politika mora biti povezana sa drugim globalnim ciljevima, kao što su Ciljevi održivog razvoja UN do 2030. godine, dodala je predsednica Vlade.

Radna grupa za migracije i granice posebno je analizirala mogućnosti za poboljšanje javne slike o migrantima i odnosa većinskog evropskog javnog mnjenja prema migrantima.

– Kao jedan od globalnih lidera, Evropa mora da teži stvaranju inkluzivnog društva i da insistira na vrednostima otvorenosti i poštovanja različitosti – istakla je Ana Brnabić.

Osim premijerke Ane Brnabić, zaključke diskusija predstavili su i lideri radnih grupa za pitanja demokratija i upravljanje, energetske održivosti, bezbednosti i odbrane i ekonomije fokusirane na ljude.

Zaključci koje su radne grupe usvojile, sledeće godine biće prezentovani na redovnom godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Predsedavanje radnom grupom predstavlja priznanje Srbiji zbog odnosa koji ima prema migrantima i svim građanima Srbije koji su prema migrantima pokazali veliko gostoprimstvo, pružajući pomoć osobama koje su se našle u nevolji.

– Kroz našu zemlju prošlo je više od milion ljudi iz ugroženih zemalja i mi ni u jednom trenutku nismo zatvarali naše granice. Dodatno, u ovoj školskoj godini 645 đaka migranata pohađa škole u Srbiji. To je prepoznato u Evropi i predsedavanje ovom radnom grupom je priznanje Srbiji za učinjene napore u migrantskoj krizi – ponovila je Brnabić danas u razgovorima koje je imala.

Predsednica Vlade Ana Brnabić učestvovala je u radu drugih panela na teme „Uloga Evrope u promenjenim okolnostima“, „Izazovi digitalizacije i četvrte industrijske revolucije“ i „Nove ideje idejama koje mogu pokrenuti promene u svetu“.

Izvor: Dnevna Gazeta/Telegraf.rs

Podelite
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentarišite